Îndemn la rugăciune: Va îngădui Dumnezeu ca Sfântul Sinod să nu ia nici o atitudine spre stoparea campaniei de introducere a actelor cu cip în România?

Va îngădui Dumnezeu ca Sfântul Sinod să nu ia nici o atitudine spre stoparea campaniei de introducere a actelor cu cip în România? Va îngădui Dumnezeu ca poporul dreptcredincios român să ajungă să fie obligat a primi actele de identitate cu cip?


Va îngădui Dumnezeu să facem acest prim pas pe calea pecetluirii robiei la care ne-a adus neglijarea şi lepădarea poruncilor Evangheliei?

Rugăciunile ninivitenilor, ale regelui Iezechia şi ale lui Manase rămân ca exemplu de urmat şi mărturie veşnică a marii milostiviri a Domnului Care nu vrea moartea păcătosului ci să se întoarcă şi să fie viu, Care cu bucurie părintească aşteaptă întoarcerea şi pocăinţa fiului Său .

Ierarhii nu trebuie lăsaţi singuri, ne sfătuieşte un mare duhovnic al românilor în aceste clipe de mare cumpănă în viaţa poporului român.

„Trebuie multă rugăciune. Mergeţi şi rugaţi-vă la racla Sfântului Dimitrie care este acolo pe dealul patriarhiei; Sfântul Dimitrie are multă îndrăzneală la Dumnezeu şi poate mijloci pentru noi, întărindu-i cu rugăciunile sale pe arhiereii Sfântului nostru Sinod ca să apere cu râvnă dumnezeiască atât de necăjitul nostru popor.”

Nu vă gândiţi că alţii o vor face în locul nostru, măcar atât să putem face şi noi pentru ca să ne miluiască Domnul.

Sugerăm si rugăciunea următoare a părintelui Calciu:


Rugăciune pentru Arhierei şi Biserică


Preot Gheorghe Calciu Dumitreasa 
“Ne rugăm Ţie, Doamne Dumnezeul nostru, Treime sfântă, Tată, Fiu şi Duh Sfânt, pentru toţi arhiereii Bisericii Ortodoxe Române, pentru blândeţea inimii, pentru paza de duşmanii lor şi ai credinţei, pentru o cât mai dreaptă gândire arhierească; să Te iubească pe Tine, Doamne, pe Maica Preacurată, Biserica, Episcopia, pe preoţi şi pe credincioşi; să fie ierarhi asemenea Sfântului Nicolae, asemenea sfântului Spiridon. Păzeşte odată cu ei toate bisericile şi mănăstirile româneşti din ţară şi din străinătate; Biserica Ortodoxă Română cu ierarhi, preoţi, diaconi, ierodiaconi, ieromonahi, monahi şi monahii, credincioşi, biserici, schituri şi mănăstiri, pentru înălţarea duhovnicească şi pază de orice rătăciri.
      Unifică întreaga Ortodoxie în faţa atacurilor satanei!
      Că Tu eşti Dumnezeul nostru care păzeşti Biserica Ta şi poporul Tău cel binecredincios şi Ţie slavă Îţi înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin”*
 *Buletinul Parohiei Sfanta Cruce, Alexandria, mai 2006, nr. 5

Sursa: cuvantul-ortodox.ro

Distribuiți articolul:
Un produs Blogger.